NIK · NOKOBIT · NISK · UDIT 2015

NIK NOKOBIT NISK 2015

Jugendbyen

NIK, NOKOBIT og NISK er veletablerte, norske, akademiske konferansar innanfor ulike grenar av IT-fag. Dei vert arrangerte saman 23.-25. november 2015 i Ålesund. Arrangør er Høgskolen i Ålesund (HiÅ). Les meir

NIK har publisert proceedings på Bibsys.

Høgdepunkt frå programmet

Workshop på måndag

Lær Kidsa Koding

Informasjonsteknologi er viktig for samfunnet, og det gjeld folk i alle aldrar. Programmering er både ein morsom leik og nyttig læring for born. Det handlar om korleis informasjonsteknologien verkar. Lær Kidsa Koding (LKK) er ein organisasjon som har utvikla og tilrettelagd mykje læringsmateriell og aktivitetar for born. Dei har materiell retta både mot skulane og mot fritidsklubbar, og på Felles IT-Konferanse kjem dei til Ålesund for å presentera opplegget sitt for alle som kunne tenkja seg å bruka det, eller er nyssgjerrig. Me håper at dette vert ein samling både for UH-sektoren og for lærarar frå grunn- og vidaregåande skule. Invitasjon i PDF.

Les meir ...

Påmeldingsinfo og førebels program er lagde ut.

Forskningsrådet FRISC-nettverket Sparebanken Møre Høgskolen i Ålesund